SVAŘOVÁNÍ

Provádíme výrobu a sváření např:

- Nerezové zábradlí a ploty.

- Nerezové regály a police.

- Sváření trafoplechů.

- Sváření Alu skříní převodovek (repasy).

- Sváření hliníkových (Alu) kol (repasy).

a jiné z výše uvedených materiálů.

 

Kvalitu sváru na přání zákazníka zkontrolujeme kapilární zkouškou, anebo zkouškou Ultrazvukem.

TIG - Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu Argonu - 141-TIG (WIG)-Tungsten (Wolfram) Inert Gas Welding


Je to metoda, při které oblouk hoří mezi základním materiálem a wolframovou elektrodou v ochraně inertního plynu a přídavný materiál je do oblouku podáván samostatně.


Svařování TIG zajišťuje výjimečně čisté a vysoce kvalitní svary. Protože nevzniká žádná struska, je sníženo na minimum riziko vměstků ve svarovém kovu a hotové svary nevyžadují žádné čištění. Metodu TIG lze použít téměř pro všechny kovy a hodí se jak pro ruční, tak pro automatizované svařování. Nejvíce se užívá na svařování hliníku a nerezavějících ocelí, kde je absolutně nejdůležitější celistvost svaru. Této metody se široce používá k vysoce kvalitním spojům v nukleárním, leteckém, chemickém a potravinářském průmyslu.Elektrostruskové svařování - 111-MMA-Manual Metal Arc Welding


ESW - Electro-slag Welding) Oblouk vzniká po zahájení svařování mezi elektrodou a svařencem. Když se roztaví tavidlo vložené do spoje, vznikne struska a ta potom zvětší hloubku lázně. Když stoupne teplota strusky oblouk se uhasí a svařovací proud je veden roztavenou struskou, ve které se odporem vytvoří potřebná svařovací energie.

Svar vzniká mezi pevnými, vodou chlazenými měděnými nebo pohyblivými patkami a čelní stranou spojů. Svařovací hlava se s postupem svařování pohybuje nahoru. Používá se jedna nebo více elektrod, a to podle tloušťky desky. Jestliže je základní materiál velmi silný, je možno elektrodou kývat.

Výhody této metody:
* vysoká produktivita
* nízké náklady na přípravu spoje
* svar je možno zhotovit na jeden průchod bez ohledu na tloušťku desky
* u tupých svarů nenastává deformace úhlů
* malé příčné namáhání
* malé riziko trhlin z důvodu obsahu vodíku

Svařování v ochranné atmosféře CO2 - 135-MAG-Metal Active Gas Welding


Při svařování v ochranné atmosféře plynu (GMAW - Gas Metal Arc Welding, MIG - Metal Inert Gas, MAG - Metal Active Gas) vzniká oblouk mezi nepřetržitým svařovacím drátem a svařencem.

Oblouk a svarová lázeň jsou chráněny proudem inertního nebo aktivního plynu.

Tato metoda se hodí pro většinu materiálů a přídavné materiály jsou k dispozici pro široký sortiment kovů.
Svařování MIG/MAG je podstatně produktivnější než MMA, kde se produktivita ztrácí pokaždé, když svářeč zastaví, aby vyměnil spotřebovanou elektrodu. Při MMA vznikají také materiální ztráty při vyhazování nedopalků. Z každého kilogramu prodané obalené elektrody se asi jen 65 % stane součástí svaru (a zbytek se vyhodí). Používáním svařovacího a trubičkového drátu se účinnost zvýšila na 80 - 95 %. Svařování MIG/MAG je univerzální metoda, kterou je možno ukládat svarový kov ve větším množství a ve všech svařovacích polohách. Používá se pro svařování velmi lehkých až středně těžkých ocelových konstrukcí, pro svařování slitin hliníku a zvláště tam, kde se vyžaduje vysoký podíl ruční práce svářeče. Trubičkové dráty nalézají uplatnění především v těžkých ocelových konstrukcích.


Martin Hadrbolec

+420 603 218 869

tigmann@seznam.cz

Karlovarská 140, Plzeň